Coğrafi Bilgi Sistemleri (GIS)

Coğrafi, Kent vb. Bilgi Sistemleri, GIS (Geographic Information Systems)