Mühendislik Ölçmeleri

  • As-built Projelerin Ölçümü ve Hazırlanması, Kübaj, Hakediş, Hesap ve Çizimleri
  • Parsel, Proje, Aks, Bina, Makine, Tesis Aplikasyonu
  • Yapıların Hareketlerinin İzlenmesi (Deformasyon), Rölevelerinin Çıkartılması
  • Proje ile Tadilatı Yapılacak Bina vs. Tesislerin Mevcut Durumunu Gösterir Detay Ölçüleri ve Çizim İşleri
  • Kule, Bina, Köprü vb. Yüksekliklerin Ölçülmesi
  • Alt Yapı Projeleri