İmar Planı ve Kamulaştırma Uygulamaları

18. madde uygulamaları; parselasyon, tevhid, ifraz, yola terk vb.